موتور برق جیاندانگ

انواع موتور برق بنزینی جیاندانگ

مدل

سوخت

توان (kw)

JD2800

بنزین

1

JD3500

بنزین

2

JD3500 R

بنزین

2

JD5000

بنزین

2.5

JD5500

بنزین

3

JD5500 R

بنزین

3

JD5500 T

بنزین

3

JD6500

بنزین

4

JD7000 R

بنزین

5

JD9000

بنزین

6.5

JD10000

بنزین

7.5

JD7500 R

بنزین

7.5

JD7500 N

بنزین

7.5

JD8500

بنزین

8.5