دیزل دویتس چین

فروش موتور دیزل چینی دویتس (DEUTZ-China)

 

موتور
دیزل

تیپ
موتور

دور RPM

توان دائم kVa

تعداد
سیلندر

قیمت
(ریال)

Deutz-China

D226B-3D

1500
هواخنک

37

3

116,000,000

Deutz-China

F3L912

1500
هواخنک

25

3

-

Deutz-China

F4L912

1500
هواخنک

41

4

125,000,000

Deutz-China

F4L912T

1500
هواخنک

50

4

-

Deutz-China

F6L912

1500
هواخنک

50

6

162,000,000

Deutz-China

TD226B-3D

1500
آب خنک

37.5

3

125,000,000

Deutz-China

WP4D66E200

1500
آب خنک

75

4

147,400,000

Deutz-China

WP4D100E200

1500
آب خنک

112

4

183,000,000

Deutz-China

WP6D132E200

1500
آب خنک

150

6

242,000,000

Deutz-China

WP6D152E200

1500
آب خنک

175

6

265,000,000

Deutz-China

WP10D238E200

1500
آب خنک

270

6

410,000,000

Deutz-China

WP10D264E200

1500
آب خنک

300

6

432,600,000

Deutz-China

WP12D317E200

1500
آب خنک

360

6

550,000,000

Deutz-China

WP13D385E200

1500
آب خنک

440

6

800,000,000

تاریخ درج قیمت 94/07/12       قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند