جی اف 1

موتور ژنراتور جی اف 1 (China-GF1)

 

 

موتور

تیپ
موتور

ژنراتور

تیپ
ژنراتور

Prime
(kVa)

Standby
(kVa)

China-GF1

ZS1100NM

China

ST7.5

9.3

10.2

China-GF1

ZS1110NM

China

ST10

12.5

13.75

China-GF1

ZS1115NM

China

ST12

15

16

China-GF1

ZS1125NM

China

ST15

18.75

20