جی اف 2

موتور ژنراتور جی اف 2 (China-GF2)

 

موتور

تیپ
موتور

ژنراتور

تیپ
ژنراتور

Prime
(kVa)

Standby
(kVa)

China-GF2

K4100D

China

STC20

25

26

China-GF2

K4100D

China

STC24

30

32

China-GF2

K4100ZD

China

STC30

37.5

39

China-GF2

K4110D

China

STC40

50

54

China-GF2

HC4105ZD

China

STC50

62.5

69

China-GF2

R6105ZD

Stamford Power

SLG274C

100

110

China-GF2

R6105AZLD

Stamford Power

SLG274E

125

138

China-GF2

R6105IZLD

Stamford Power

SLG274F

150

165