دیزل ژنراتور جی اف 3

موتور ژنراتور جی اف 3 (China-GF3)

 

موتور

تیپ
موتور

ژنراتور

تیپ
ژنراتور

Prime
(kVa)

Standby
(kVa)

China-GF3

LN480D

China

STC12

15

16.75

China-GF3

LN490KD

China

STC15

18.75

21

China-GF3

K4100D

China

STC20

25

28

China-GF3

K4100D

China

STC24

30

34

China-GF3

K4100ZD

China

STC30

37.5

41

China-GF3

HC4105ZD

China

STC50

62.5

68