رگلاتور ولتاژ دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور از بخش ها و قسمتهای متنوعی تشکیل شده است که رگلاتور ولتاژ یکی از مهمترین قسمتهای دیزل ژنراتور است که کار آن تنظیم ولتاژ خروجی دیزل ژنراتور میباشد که این ذگلاتور از قسمتهایی مانند سیم پیچ تحریک،دوار یکسو کننده ها و آرماتور تشکیل میشودکه کار تبدیل جریان dc را به ac انجام میدهد که این قسمتها در دیزل ژنراتور موجبات کاهش یا افزایش ولتاز دیزل ژنراتور میگردند

رگلاتور ولتاژ دیزل ژنراتور

رگلاتور ولتاژ دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور